Information
Hệ thống kệ drive-in có thể chứa hàng với mật độ dày đặc, diện tích kho tận dụng 60%.

Chi phí đầu tư ban đầu thấp, dễ dàng nâng cấp, lắp đặt nhanh chóng.

Giảm diện tích lối đi xe nâng, phù hợp với hầu hết các loại xe nâng hiện có trên thị trường.

Lý tưởng cho kho hàng ít chủng loại.

Hệ thống kệ chứa hàng drive-in phù hợp trong các ngành công nghiệp cơ bản, thực phẩm, thủy sản, kho lạnh,...


Thông số kỹ thuật : DRIVE IN RACK

Model

Dimension(mm)

Length

Width

Hight

UDIR

800-1200

≤ 24000

Type

Capacity

Omega size

Beam bar size

(Kg/Floor)

Rails Sliding

≤ 3000

Ω 100