Information
Phù hợp với kho chứa hàng lớn, có số lượng hàng hóa nhiều.

Tận dụng tối đa diện tích kho chứa.

Nhập, xuất hàng hóa dễ dàng (FIFO), phù hợp với hầu hết các loại xe nâng có trên thị trường.

Lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm chi phí.

Hệ thống kệ để hàng cao tải có độ bền cao, an toàn.

Dễ dàng kiểm soát hàng tồn.


Thông số kỹ thuật : HIGH RACK

Model

Dimension(mm)

Length

Width

Hight

USR

1200-4500

800-1200

≤ 16000

Type

Capacity

Omega size

Beam bar size

(Kg/Floor)

Pannel/MDF

2000-6000

Ω 90-Ω 120

(90x40) - (150x50)