Information




Được sử dụng trong sản xuất công nghiệp như là một giải pháp tối ưu hóa qui trình sản xuất nhằm giảm thiểu nhân công và tăng số lượng sản phẩm hàng hóa.

Tăng năng suất lao động nhờ tính liên tục khi sử dụng băng chuyền.

Giảm sai sót trong quá trình sản xuất.

Chi phí đầu tư thấp.

Vận chuyển vật liệu, hàng hóa nhẹ tới những nơi được chỉ định sẳn. Như chuyển tải linh kiện điện tử, vật liệu phòng sạch, dây chuyền chế biến đóng gói sản phẩm, dây chuyền phân loại sản phẩm,...


Thông số kỹ thuật : ALUMINIUM BELT CONVEYOR

Model

Dimension(mm)

Length

Width

Hight

UABC

1000-12000

220-830

≤ 500

Roller

Capacity

Power

(Plastic)

(Kg/m)

200-800

≤25

90W-750W/220V

Thông số kỹ thuật : ALUMINIUM BELT CONVEYOR (TABLE WORKING)

Model

Dimension(mm)

Length

Width

Hight

UABC(TW)

1000-12000

220-830

≤ 500

Roller

Capacity

Power

(Plastic)

(Kg/m)

200-800

≤25

90W-750W/220V