Information
Vận chuyển hàng hóa liên tục với số lượng lớn.

Phù hợp vận chuyển hàng hóa cố định, sử dụng vận chuyển nguyên, vật liệu sản xuất, thành phẩm.

Thiết kế hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa một cách an toàn hiệu quả.

Giảm thiểu hư hỏng hàng hóa.