Information
Có thể điều chỉnh độ dài, chiều cao phù hợp mục đích sử dụng.

Giảm thiểu hư hỏng hàng hóa.

Tiết kiệm thời gian và nhân lực từ đó giảm chi phí sản xuất hàng hóa.

Dễ dàng sử dụng với hộp điều khiển.

Thiết kế hiện đại, chính xác, vận hành mượt mà.

Băng tải lồng phù hợp vận chuyển hàng hóa dạng hộp, sản phẩm đóng gói, nguyên vật liệu từ xe tải chuyển vào kho,....


Thông số kỹ thuật : TELESCOPIC CONVEYOR 1

Model

Section

Dimension(mm)

Length

Hight

A

B

C

H

UTC1

2-Section

5000

3000

8000

950

6000

4000

10000

950

3-Section

4200

5000

9200

1000

5000

6500

11500

1000

6000

7800

13800

1000

Belt

Capacity

Power

(Kg/m)

600-800

≤60

1HP-3HP/380V/50/60Hz

Thông số kỹ thuật : TELESCOPIC CONVEYOR 2

Model

Section

Dimension(mm)

Length

Hight

A

B

H

UTC2

2-Section

5000

3000

750

6000

4000

7500

3-Section

4200

5000

800

5000

6500

800

6000

7800

800

Belt

Capacity

Power

(Plastic)

(Kg/m)

600-800

≤ 60

1HP-5HP /380V/50/60Hz

Model

Section

Dimension(mm)

Length

Hight

A

B

H

UTC2

4-Section

5500

10000

1000

6700

12000

1000

7800

14000

1000

8500

15500

1000

5-Section

5000

12000

1200

6000

14000

1200

7000

16000

1200

Belt

Capacity

Power

(Plastic)

(Kg/m)

600-800

≤ 60

1HP-5HP /380V/50/60Hz